Aracılığıyla paylaş


SignInResult.IsNotAllowed Özellik

Tanım

Oturum açmaya çalışan kullanıcının oturum açmasına izin verilip verilmeyeceğini belirten bir bayrak göstergesi döndürür.

public:  property bool IsNotAllowed {  public:
bool get(); protected:
 void set(bool value); };
public bool IsNotAllowed { get; protected set; }
member this.IsNotAllowed : bool with get, set
Public Property IsNotAllowed As Boolean

Özellik Değeri

Oturum açmaya çalışan kullanıcının oturum açmasına izin verilmiyorsa True, aksi takdirde false.

Şunlara uygulanır