Aracılığıyla paylaş


IParameterModelConvention Arabirim

Tanım

öğesinin özelleştirilmesine ParameterModelizin verir.

public interface class IParameterModelConvention
public interface IParameterModelConvention
type IParameterModelConvention = interface
Public Interface IParameterModelConvention

Açıklamalar

Bu arabirimi kullanmak için arabirimini uygulayan bir Attribute sınıf oluşturun ve bunu bir eylem yöntemi parametresine yerleştirin.

IParameterModelConvention özelleştirmeler, özelleştirmelerden sonra IActionModelConvention çalıştırılır.

Yöntemler

Apply(ParameterModel)

kuralına uygulamak için ParameterModelçağrıldı.

Şunlara uygulanır