ApplicationPartManager Sınıf

Tanım

MVC uygulamasının parçalarını ve özelliklerini yönetir.

public ref class ApplicationPartManager
public class ApplicationPartManager
type ApplicationPartManager = class
Public Class ApplicationPartManager
Devralma
ApplicationPartManager

Oluşturucular

ApplicationPartManager()

MVC uygulamasının parçalarını ve özelliklerini yönetir.

Özellikler

ApplicationParts

Örneklerin ApplicationPart listesini alır.

Bu koleksiyondaki örnekler öncelik sırasına göre depolanır. ApplicationPart Listede daha önce görünen bir değerin önceliği daha yüksektir. birden IApplicationFeatureProvider çok ApplicationPart örnek eşdeğer özellik değerlerini çözümlediğinde çakışmaları çözmenin bir yolu olarak bunu bir arabirim olarak kullanmayı seçebilir.

FeatureProviders

S listesini IApplicationFeatureProvideralır.

Yöntemler

PopulateFeature<TFeature>(TFeature)

üzerinde yapılandırılan listesini kullanarak IApplicationFeatureProvider<TFeature>verilen feature öğesini ApplicationPartManagerdoldurur.

Şunlara uygulanır