CompiledRazorAssemblyPart Sınıf

Tanım

Derlenmiş Razor derlemeleri için bir ApplicationPart .

public ref class CompiledRazorAssemblyPart : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationParts::ApplicationPart, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationParts::IRazorCompiledItemProvider
public class CompiledRazorAssemblyPart : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPart, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.IRazorCompiledItemProvider
type CompiledRazorAssemblyPart = class
    inherit ApplicationPart
    interface IRazorCompiledItemProvider
Public Class CompiledRazorAssemblyPart
Inherits ApplicationPart
Implements IRazorCompiledItemProvider
Devralma
CompiledRazorAssemblyPart
Uygulamalar

Oluşturucular

CompiledRazorAssemblyPart(Assembly)

öğesinin yeni bir örneğini CompiledRazorAssemblyPartbaşlatır.

Özellikler

Assembly

Assembly öğesini alır.

Name

ApplicationPart Adı alır.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IRazorCompiledItemProvider.CompiledItems

Derlenmiş Razor derlemeleri için bir ApplicationPart .

Şunlara uygulanır