Aracılığıyla paylaş


CookieTempDataProviderOptions.Cookie Özellik

Tanım

içinde tanımlama bilgisini CookieTempDataProvideroluşturmak için kullanılan ayarları belirler.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ Cookie { Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::CookieBuilder ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieBuilder Cookie { get; set; }
member this.Cookie : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieBuilder with get, set
Public Property Cookie As CookieBuilder

Özellik Değeri

Açıklamalar

  • SameSite varsayılan olarak Lax şeklinde ayarlanır. Bunu olarak Strict ayarlamak, tarayıcıların OAuth oturum açma akışında tanımlama bilgisini sunucuya geri göndermemelerine neden olabilir.
  • SecurePolicy varsayılan olarak SameAsRequest şeklinde ayarlanır.
  • HttpOnly varsayılan olarak true şeklinde ayarlanır.
  • IsEssential varsayılan olarak false şeklinde ayarlanır. Bu özellik yalnızca bir kullanıcı CookiePolicyMiddleware'i kabul ettiğinde dikkate alınır. CookiePolicyMiddleware ara yazılımını ile CookieTempDataProviderbirlikte kullanıyorsanız bu özelliği olarak true ayarlayın veya gerekli olmayan tanımlama bilgileri için kullanıcı onayı isteyin.

Şunlara uygulanır