Aracılığıyla paylaş


BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData Oluşturucu

Tanım

yeni bir örneğini AfterHandlerMethodEventDatabaşlatır.

public:
 BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData(Microsoft::AspNetCore::Mvc::RazorPages::CompiledPageActionDescriptor ^ actionDescriptor, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::PageHandlerExecutingContext ^ handlerExecutionContext, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IAsyncPageFilter ^ filter);
public BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData (Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.CompiledPageActionDescriptor actionDescriptor, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext handlerExecutionContext, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IAsyncPageFilter filter);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.CompiledPageActionDescriptor * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IAsyncPageFilter -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData
Public Sub New (actionDescriptor As CompiledPageActionDescriptor, handlerExecutionContext As PageHandlerExecutingContext, filter As IAsyncPageFilter)

Parametreler

Şunlara uygulanır