Aracılığıyla paylaş


EventData.EventNamespace Alan

Tanım

Olayın ad alanı.

protected: System::String ^ EventNamespace;
protected const string EventNamespace;
val mutable EventNamespace : string
Protected Const EventNamespace As String 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır