Aracılığıyla paylaş


EventData.IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count Özellik

Tanım

property int System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String,System::Object>>::Count { int get(); };
int System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Count { get; }
member this.System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Count : int
 ReadOnly Property Count As Integer Implements IReadOnlyCollection(Of KeyValuePair(Of String, Object)).Count

Özellik Değeri

Uygulamalar

Şunlara uygulanır