Aracılığıyla paylaş


EventData.IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] Özellik

Tanım

property System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^> System::Collections::Generic::IReadOnlyList<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String,System::Object>>::Item[int] { System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^> get(int index); };
System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object> System.Collections.Generic.IReadOnlyList<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Item[int index] { get; }
member this.System.Collections.Generic.IReadOnlyList<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Item(int) : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj>
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As KeyValuePair(Of String, Object) Implements IReadOnlyList(Of KeyValuePair(Of String, Object)).Item

Parametreler

index
Int32

Özellik Değeri

Uygulamalar

Şunlara uygulanır