Aracılığıyla paylaş


IWrapperProviderFactory.GetProvider(WrapperProviderContext) Yöntem

Tanım

Sağlanan bağlam için öğesini IWrapperProvider alır.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider ^ GetProvider(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::WrapperProviderContext ^ context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider? GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
abstract member GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
Public Function GetProvider (context As WrapperProviderContext) As IWrapperProvider

Parametreler

Döndürülenler

Fabrika türü sarmalama kararı verirse bir sarmalama sağlayıcısı, aksi takdirde null.

Şunlara uygulanır