Aracılığıyla paylaş


SerializableErrorWrapperProvider Sınıf

Tanım

türündeki SerializableErrornesneyi sarmalar.

public ref class SerializableErrorWrapperProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider
public class SerializableErrorWrapperProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
type SerializableErrorWrapperProvider = class
    interface IWrapperProvider
Public Class SerializableErrorWrapperProvider
Implements IWrapperProvider
Devralma
SerializableErrorWrapperProvider
Uygulamalar

Oluşturucular

SerializableErrorWrapperProvider()

türündeki SerializableErrornesneyi sarmalar.

Özellikler

WrappingType

Sarmalama türünü alır.

Yöntemler

Wrap(Object)

Verilen nesneyi tarafından WrappingTypesağlanan sarmalama türüne sarmalar.

Şunlara uygulanır