Aracılığıyla paylaş


SerializableErrorWrapperProviderFactory.GetProvider Yöntem

Tanım

Sağlanan context'DeclaredTypeSerializableErrorler ise öğesinin SerializableErrorWrapperProvider bir örneğini oluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider ^ GetProvider(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::WrapperProviderContext ^ context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider? GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
abstract member GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
override this.GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
Public Function GetProvider (context As WrapperProviderContext) As IWrapperProvider

Parametreler

Döndürülenler

SerializableErrorWrapperProvider Sağlanan context'DeclaredTypelar ise örneği; SerializableErrordeğilsenull.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır