Aracılığıyla paylaş


EnumTypeModelBinder.CheckModel Yöntem

Tanım

ise, olması için nullizin verilip verilmediğini doğrular, aksi takdirde geçersiz valueProviderResulthakkında bilgi verirModelBindingContext.ModelState.nullmodel P:ModelBindingContext.Resultmodel öğesini başarılı olursa olarak ayarlar.

protected:
 override void CheckModel(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingContext ^ bindingContext, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ValueProviderResult valueProviderResult, System::Object ^ model);
protected override void CheckModel (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext bindingContext, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult valueProviderResult, object model);
protected override void CheckModel (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext bindingContext, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult valueProviderResult, object? model);
override this.CheckModel : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult * obj -> unit
Protected Overrides Sub CheckModel (bindingContext As ModelBindingContext, valueProviderResult As ValueProviderResult, model As Object)

Parametreler

bindingContext
ModelBindingContext
valueProviderResult
ValueProviderResult
model
Object

Şunlara uygulanır