Aracılığıyla paylaş


IRazorSourceChecksumMetadata.ChecksumAlgorithm Özellik

Tanım

Bu sağlama toplamını oluşturmak için kullanılan algoritmanın adını alır.

public:
 property System::String ^ ChecksumAlgorithm { System::String ^ get(); };
public string ChecksumAlgorithm { get; }
member this.ChecksumAlgorithm : string
Public ReadOnly Property ChecksumAlgorithm As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır