Aracılığıyla paylaş


RazorEditorParser(RazorEngineHost, String) Oluşturucu

Tanım

Düzenleyici ayrıştırıcısını oluşturur. Etkin düzenleyici başına bir örnek kullanılmalıdır. Bu örnek yeniden ayrıştırmalar arasında paylaşılabilir , ancak hiçbir zaman belgeler arasında paylaşılmamalıdır.

public:
 RazorEditorParser(Microsoft::AspNetCore::Razor::RazorEngineHost ^ host, System::String ^ sourceFileName);
public RazorEditorParser (Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEngineHost host, string sourceFileName);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEditorParser : Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEngineHost * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEditorParser
Public Sub New (host As RazorEngineHost, sourceFileName As String)

Parametreler

host
RazorEngineHost

RazorEngineHost oluşturulan kodun içinde yaşayacağı ortamı tanımlar. DesignTimeMode tasarım zamanı davranışı isteniyorsa ayarlanmalıdır.

sourceFileName
String

Satır pragmaları içinde kullanılacak fiziksel yol.

Şunlara uygulanır