Aracılığıyla paylaş


RazorEditorParser.Dispose Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Dispose()

Bu ayrıştırıcıyı atılır. Düzenleyici penceresi kapatıldığında ve belge kaldırıldığında çağrılmalıdır.

Dispose(Boolean)

Dispose()

Bu ayrıştırıcıyı atılır. Düzenleyici penceresi kapatıldığında ve belge kaldırıldığında çağrılmalıdır.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Dispose(Boolean)

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametreler

disposing
Boolean

Şunlara uygulanır