Aracılığıyla paylaş


RazorEditorParser.DocumentParseComplete Olay

Tanım

Belgenin tam bir yeniden ayrıştırma işlemi tamamlandığında olay tetiklenir.

public:
 event EventHandler<Microsoft::AspNetCore::Razor::DocumentParseCompleteEventArgs ^> ^ DocumentParseComplete;
public event EventHandler<Microsoft.AspNetCore.Razor.DocumentParseCompleteEventArgs> DocumentParseComplete;
member this.DocumentParseComplete : EventHandler<Microsoft.AspNetCore.Razor.DocumentParseCompleteEventArgs> 
Public Event DocumentParseComplete As EventHandler(Of DocumentParseCompleteEventArgs) 

Olay Türü

Şunlara uygulanır