Aracılığıyla paylaş


RazorEditorParser.Host Özellik

Tanım

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Razor::RazorEngineHost ^ Host { Microsoft::AspNetCore::Razor::RazorEngineHost ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEngineHost Host { get; }
member this.Host : Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorEngineHost
Public ReadOnly Property Host As RazorEngineHost

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır