Aracılığıyla paylaş


SeekableTextReader.Length Özellik

Tanım

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Özellik Değeri

Uygulamalar

Şunlara uygulanır