Aracılığıyla paylaş


TextChange Yapı

Tanım

public value class TextChange
public struct TextChange
type TextChange = struct
Public Structure TextChange
Devralma
TextChange

Oluşturucular

TextChange(Int32, Int32, ITextBuffer, Int32, Int32, ITextBuffer)

Özellikler

IsDelete
IsInsert
IsReplace
NewBuffer
NewLength
NewPosition
NewText
OldBuffer
OldLength
OldPosition
OldText

Yöntemler

ApplyChange(Span)

Metin değişikliğini yayılma alanının içeriğine uygular ve yeni içeriği döndürür. Bu yöntem span içeriğini güncelleştirmez.

ApplyChange(String, Int32)
Equals(Object)
GetHashCode()
Normalize()

IntelliSense değişikliklerini mümkün olduğunda eklemelere dönüştürmek için düzenlemeden ortak bir ön eki kaldırır

ToString()

İşleçler

Equality(TextChange, TextChange)
Inequality(TextChange, TextChange)

Şunlara uygulanır