Aracılığıyla paylaş


TlsHandshakeCallbackContext Sınıf

Tanım

TLS seçeneklerini belirlemek için kullanılan bağlantı durumu başına.

public class TlsHandshakeCallbackContext
type TlsHandshakeCallbackContext = class
Public Class TlsHandshakeCallbackContext
Devralma
TlsHandshakeCallbackContext

Oluşturucular

TlsHandshakeCallbackContext()

TLS seçeneklerini belirlemek için kullanılan bağlantı durumu başına.

Özellikler

AllowDelayedClientCertificateNegotation

El sıkışması tamamlandıktan sonra uygulamanın istemci sertifikası istemesine izin verilip verilmediğini gösterir. Varsayılan değer false. Bkz. GetClientCertificateAsync(CancellationToken)

CancellationToken

İptal isteklerini izlemek için belirteç.

ClientHelloInfo

İstemci Hello iletisindeki bilgiler.

Connection

Tek bir bağlantı hakkında bilgi.

SslStream

Kimlik doğrulamasının gerçekleştiği TLS akışı.

State

Geri çağırma kaydederken geçirilen bilgiler.

Şunlara uygulanır