Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Https Ad Alanı

Kestrel web sunucusunda HTTPS yapılandırması için kullanılan türleri sağlar.

Sınıflar

CertificateLoader

TLS sertifikalarının sertifika deposundan yüklenmesini sağlar.

HttpsConnectionAdapterOptions

Kestrel'in HTTPS bağlantılarını nasıl işleyeceklerine ilişkin ayarlar.

HttpsConnectionFilter

Kestrel web sunucusunda HTTPS yapılandırması için kullanılan türleri sağlar.

HttpsConnectionFilterOptions

Kestrel web sunucusunda HTTPS yapılandırması için kullanılan türleri sağlar.

TlsHandshakeCallbackContext

TLS seçeneklerini belirlemek için kullanılan bağlantı durumu başına.

TlsHandshakeCallbackOptions

TLS yapılandırması için bağlantı başına geri çağırma yapılandırmak için kullanılan seçenekler.

Numaralandırmalar

ClientCertificateMode

HTTPS bağlantısı için istemci sertifikası gereksinimlerini açıklar.

Açıklamalar

Kestrel'i yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. ASP.NET Core'de Kestrel web sunucusu uygulaması.