IMemoryCache.TryGetValue(Object, Object) Yöntem

Tanım

Varsa bu anahtarla ilişkili öğeyi alır.

public:
 bool TryGetValue(System::Object ^ key, [Runtime::InteropServices::Out] System::Object ^ % value);
public bool TryGetValue (object key, out object value);
public bool TryGetValue (object key, out object? value);
abstract member TryGetValue : obj * obj -> bool
Public Function TryGetValue (key As Object, ByRef value As Object) As Boolean

Parametreler

key
Object

İstenen girişi tanımlayan bir nesne.

value
Object

Bu yöntem döndürdüğünde, bulunan değeri veya null değerini içerir.

Döndürülenler

Boolean

true anahtar bulunduysa.

Şunlara uygulanır