MemoryCacheEntryExtensions.SetSize(MemoryCacheEntryOptions, Int64) Yöntem

Tanım

Önbellek giriş değerinin boyutunu ayarlar.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::Caching::Memory::MemoryCacheEntryOptions ^ SetSize(Microsoft::Extensions::Caching::Memory::MemoryCacheEntryOptions ^ options, long size);
public static Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheEntryOptions SetSize (this Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheEntryOptions options, long size);
static member SetSize : Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheEntryOptions * int64 -> Microsoft.Extensions.Caching.Memory.MemoryCacheEntryOptions
<Extension()>
Public Function SetSize (options As MemoryCacheEntryOptions, size As Long) As MemoryCacheEntryOptions

Parametreler

options
MemoryCacheEntryOptions

Giriş boyutunu ayarlama seçenekleri.

size
Int64

üzerinde MemoryCacheEntryOptionsayarlanacağı boyut.

Döndürülenler

MemoryCacheEntryOptions

MemoryCacheEntryOptions böylece ek çağrılar zincirlenebilir.

Şunlara uygulanır