IMvcCoreBuilder.PartManager Özellik

Tanım

ApplicationPartManager Yapılandırıldığı yeri ApplicationPartalır.

public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartManager PartManager { get; }
member this.PartManager : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartManager
Public ReadOnly Property PartManager As ApplicationPartManager

Özellik Değeri

ApplicationPartManager

Şunlara uygulanır