EnvironmentName Sınıf

Tanım

Dikkat

This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Microsoft.Extensions.Hosting.Environments.

Dikkat

EnvironmentName has been deprecated. Use Microsoft.Extensions.Hosting.Environments instead.

Yaygın olarak kullanılan ortam adları.

Bu tür eskidir ve gelecekteki bir sürümde kaldırılacaktır. Önerilen alternatif Microsoft.Extensions.Hosting.Environments'dır.

public ref class EnvironmentName abstract sealed
public static class EnvironmentName
[System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Microsoft.Extensions.Hosting.Environments.", false)]
public static class EnvironmentName
[System.Obsolete("EnvironmentName has been deprecated. Use Microsoft.Extensions.Hosting.Environments instead.")]
public static class EnvironmentName
type EnvironmentName = class
[<System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Microsoft.Extensions.Hosting.Environments.", false)>]
type EnvironmentName = class
[<System.Obsolete("EnvironmentName has been deprecated. Use Microsoft.Extensions.Hosting.Environments instead.")>]
type EnvironmentName = class
Public Class EnvironmentName
Devralma
EnvironmentName
Öznitelikler

Alanlar

Development
Production
Staging

Şunlara uygulanır