IHostedService Arabirim

Tanım

Konak tarafından yönetilen nesneler için yöntemleri tanımlar.

public interface class IHostedService
public interface IHostedService
type IHostedService = interface
Public Interface IHostedService
Türetilmiş

Yöntemler

StartAsync(CancellationToken)

Uygulama konağı hizmeti başlatmaya hazır olduğunda tetikleniyor.

StopAsync(CancellationToken)

Uygulama konağı düzgün bir kapatma gerçekleştirdiğinde tetiklenir.

Şunlara uygulanır