Aracılığıyla paylaş


HeaderNames.XFrameOptions Alan

Tanım

X-Frame-Options HTTP üst bilgi adını alır.

public: static initonly System::String ^ XFrameOptions;
public static readonly string XFrameOptions;
 staticval mutable XFrameOptions : string
Public Shared ReadOnly XFrameOptions As String 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır