ActionsPane.AutoRecover Özellik

Tanım

Eylemler bölmesi çözümünün ayrıldığında belgeye otomatik olarak yeniden eklenip eklenmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.

public bool AutoRecover { get; set; }

Özellik Değeri

Boolean

trueEylemler bölmesi çözümü otomatik olarak belgeye yeniden iliştirayarlanırsa; Aksi takdirde, false . Varsayılan değer: true.

Açıklamalar

Bu özellik olarak ayarlanırsa true , kullanıcıların eylemler bölmesi çözümünü ayırmasına izin verilmez. Bu Ayrıca, Eylemler bölmesi çözümünün yanlışlıkla kaldırılması için bir azaltma tekniğidir. Belgeden eylemler bölmesi çözümünü ayırmayı zorlamak için Clear yöntemini kullanın.

Şunlara uygulanır