WorkflowDesigner.OutlineView Özellik

Tanım

İş akışı tasarımcısının ana hat görünümünü alır.

public:
 property System::Windows::UIElement ^ OutlineView { System::Windows::UIElement ^ get(); };
public System.Windows.UIElement OutlineView { get; }
member this.OutlineView : System.Windows.UIElement
Public ReadOnly Property OutlineView As UIElement

Özellik Değeri

UIElement

İş akışı tasarımcısının ana hat görünümü.

Şunlara uygulanır