KeyValuePair Sınıf

Tanım

Yapı örneklerini KeyValuePair<TKey,TValue> oluşturur.

public ref class KeyValuePair abstract sealed
public static class KeyValuePair
type KeyValuePair = class
Public Class KeyValuePair
Devralma
KeyValuePair

Yöntemler

Create<TKey,TValue>(TKey, TValue)

Sağlanan değerleri kullanarak yeni bir anahtar/değer çifti örneği oluşturur.

Şunlara uygulanır