SynchronizedCollection<T>.IList.IsReadOnly Özellik

Tanım

Koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

false

Uygulamalar

Açıklamalar

Koleksiyon'a eklenebildiği ve bu nedenle salt okunur olmadığı için bu özellik her zaman döndürür false .

Şunlara uygulanır