CompositionError.ToString Yöntem

Tanım

Oluşturma hatasının dize gösterimini döndürür.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

özelliğini içeren Description bir dize.

Şunlara uygulanır