BindableTypeAttribute Oluşturucu

Tanım

BindableTypeAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 BindableTypeAttribute();
public BindableTypeAttribute ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır