DateTime.Month Özellik

Tanım

Bu örnekle temsil edilen tarihin ay bileşenini alır.

public:
 property int Month { int get(); };
public int Month { get; }
member this.Month : int
Public ReadOnly Property Month As Integer

Özellik Değeri

1 ile 12 arasında bir değer olarak ifade edilen ay bileşeni.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte özelliği gösterilmektedir Month .

System::DateTime moment = System::DateTime(
  1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11 );

// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;
System.DateTime moment = new System.DateTime(
                1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11);
// Year gets 1999.
int year = moment.Year;

// Month gets 1 (January).
int month = moment.Month;

// Day gets 13.
int day = moment.Day;

// Hour gets 3.
int hour = moment.Hour;

// Minute gets 57.
int minute = moment.Minute;

// Second gets 32.
int second = moment.Second;

// Millisecond gets 11.
int millisecond = moment.Millisecond;
open System


let moment = System.DateTime(1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11)

// Year gets 1999.
let year = moment.Year

// Month gets 1 (January).
let month = moment.Month

// Day gets 13.
let day = moment.Day

// Hour gets 3.
let hour = moment.Hour

// Minute gets 57.
let minute = moment.Minute

// Second gets 32.
let second = moment.Second

// Millisecond gets 11.
let millisecond = moment.Millisecond
Dim moment As New System.DateTime(1999, 1, 13, 3, 57, 32, 11)

' Year gets 1999.
Dim year As Integer = moment.Year

' Month gets 1 (January).
Dim month As Integer = moment.Month

' Day gets 13.
Dim day As Integer = moment.Day

' Hour gets 3.
Dim hour As Integer = moment.Hour

' Minute gets 57.
Dim minute As Integer = moment.Minute

' Second gets 32.
Dim second As Integer = moment.Second

' Millisecond gets 11.
Dim millisecond As Integer = moment.Millisecond

Şunlara uygulanır