Aracılığıyla paylaş


FormDataCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,string>> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, string>>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, string>>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of KeyValuePair(Of String, String))

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır