SecurityCriticalAttribute.Scope Özellik

Tanım

Dikkat

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Özniteliğin kapsamını alır.

public:
 property System::Security::SecurityCriticalScope Scope { System::Security::SecurityCriticalScope get(); };
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
Public ReadOnly Property Scope As SecurityCriticalScope

Özellik Değeri

SecurityCriticalScope

Özniteliğin kapsamını belirten numaralandırma değerlerinden biri. Varsayılan değer, özniteliğin yalnızca anlık hedefe uygulandığını gösteren değeridir Explicit.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır