Typography.StylisticSet13 Özellik

Tanım

Yazı tipi formunun stil kümesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

public:
 property bool StylisticSet13 { bool get(); void set(bool value); };
public bool StylisticSet13 { get; set; }
member this.StylisticSet13 : bool with get, set
Public Property StylisticSet13 As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true yazı tipi formunun stil kümesi etkinse; aksi takdirde , false. false varsayılan değerdir.

Açıklamalar

Bu özellik, bir sınıf örneğine erişmenin tek yolu olan özelliğin sahibi Typography olan nesnede bir Typography değer alır veya ayarlar. Ayrıca bu özellik, XAML'deki metin içeren nesnelerde ayarlanabilmesi için ekli özellik kullanımını destekler.

Bazı yazı tipleri, karakter kümesinin bölümlerine karşılık gelen stilistik değişken karakterlerini içerir. Stil kümelerindeki glifler görsel olarak uyum sağlamak, belirli şekillerde etkileşime geçmek veya başka şekillerde birlikte çalışmak için tasarlanabilir.

XAML Öznitelik Kullanımı

<object Typography.StylisticSet13="bool"/>

Bağımlılık Özelliği Bilgileri

Tanımlayıcı alanı StylisticSet13Property
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı true AffectsMeasure, AffectsRender, Inherits

Şunlara uygulanır