Linux'a .NET yükleme

Bu makalede çeşitli Linux dağıtımlarına .NET'in el ile, paket yöneticisi aracılığıyla veya kapsayıcı aracılığıyla nasıl yükleneceği açıklanır.

El ile yükleme

.NET'i aşağıdaki yollarla el ile yükleyebilirsiniz:

.NET'i el ile yüklerseniz .NET bağımlılıklarını yüklemeniz gerekebilir.

Paketler

.NET, çeşitli Linux dağıtımları ve packages.microsoft.com için resmi paket arşivlerinde kullanılabilir.

.NET, bir Microsoft kaynağından indirildiğinde Microsoft tarafından desteklenir. Başka bir yerden indirildiğinde Microsoft'tan en iyi çaba desteği sunulur. Sorunlarla karşılaşırsanız sorunları dotnet/core'da açabilirsiniz.

Sonraki adımlar