İç içe geçmiş grup oluşturma

Aşağıdaki örnekte, LINQ sorgu ifadesinde iç içe grupların nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Öğrenci yılı veya not düzeyine göre oluşturulan her grup daha sonra kişilerin adlarına göre gruplara ayrılır.

Örnek

Not

Bu konudaki örnekte, Nesne koleksiyonunu sorgulama başlığındaki örnek koddan alınan sınıf ve students liste kullanılmıştırStudent.

var nestedGroupsQuery =
  from student in students
  group student by student.Year into newGroup1
  from newGroup2 in (
    from student in newGroup1
    group student by student.LastName
  )
  group newGroup2 by newGroup1.Key;

// Three nested foreach loops are required to iterate
// over all elements of a grouped group. Hover the mouse
// cursor over the iteration variables to see their actual type.
foreach (var outerGroup in nestedGroupsQuery)
{
  Console.WriteLine($"DataClass.Student Level = {outerGroup.Key}");
  foreach (var innerGroup in outerGroup)
  {
    Console.WriteLine($"\tNames that begin with: {innerGroup.Key}");
    foreach (var innerGroupElement in innerGroup)
    {
      Console.WriteLine($"\t\t{innerGroupElement.LastName} {innerGroupElement.FirstName}");
    }
  }
}

/* Output:
  DataClass.Student Level = SecondYear
      Names that begin with: Adams
          Adams Terry
      Names that begin with: Garcia
          Garcia Hugo
      Names that begin with: Omelchenko
          Omelchenko Svetlana
  DataClass.Student Level = ThirdYear
      Names that begin with: Fakhouri
          Fakhouri Fadi
      Names that begin with: Garcia
          Garcia Debra
      Names that begin with: Tucker
          Tucker Lance
  DataClass.Student Level = FirstYear
      Names that begin with: Feng
          Feng Hanying
      Names that begin with: Mortensen
          Mortensen Sven
      Names that begin with: Tucker
          Tucker Michael
  DataClass.Student Level = FourthYear
      Names that begin with: Garcia
          Garcia Cesar
      Names that begin with: O'Donnell
          O'Donnell Claire
      Names that begin with: Zabokritski
          Zabokritski Eugene
 */

İç içe foreach bir grubun iç öğelerini yinelemek için üç iç içe döngü gerektiğini unutmayın.

Ayrıca bkz.