Amazon S3 bağlayıcıya genel bakış

Bu Amazon S3 bağlayıcısı, Microsoft Fabric için Data Factory'de aşağıdaki özelliklerle desteklenir.

Önemli

Microsoft Fabric şu anda ÖNİzLEME aşamasındadır. Bu bilgiler, yayımlanmadan önce önemli ölçüde değiştirilebilen bir yayın öncesi ürünle ilgilidir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Azure'da hizmetin Azure Data Factory belgelerine bakın.

Desteklenen özellikler

Desteklenen özellikler Ağ geçidi Kimlik Doğrulaması
Kopyalama etkinliği (kaynak/-) Hiçbiri Temel
Arama etkinliği Hiçbiri Temel
GetMetadata etkinliği Hiçbiri Temel
Etkinliği silme Hiçbiri Temel

Sonraki adımlar