Veri akışlarında Google Cloud Storage'a bağlanma

Google Cloud Storage bağlayıcısı şu anda Dataflow 2. Nesil'de desteklenmiyor.

Önemli

Microsoft Fabric şu anda ÖNİzLEME aşamasındadır. Bu bilgiler, yayımlanmadan önce önemli ölçüde değiştirilebilen bir ön sürüm ürünüyle ilgilidir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Azure'da hizmetin Azure Data Factory belgelerine bakın.

Sonraki adımlar