API Önkoşulları

Not

Bulut İş Ortağı Portalı API'leri ile tümleşiktir ve İş Ortağı Merkezi'nde çalışmaya devam eder. Geçiş küçük değişiklikler sağlar. İş Ortağı Merkezi'ne geçiş yaptıktan sonra kodunuzun çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için Bulut İş Ortağı Portalı API Başvurusu'nda listelenen değişiklikleri gözden geçirin. İş Ortağı Merkezi'ne geçiş öncesinde zaten tümleştirilmiş olan mevcut ürünler için yalnızca CPP API'lerini kullanın; yeni ürünler İş Ortağı Merkezi gönderim API'lerini kullanmalıdır.

Bulut İş Ortağı Portalı API'lerini kullanmak için gerekli iki programlama varlığına ihtiyacınız vardır: hizmet sorumlusu ve Azure Active Directory (Azure AD) erişim belirteci.

Azure Active Directory kiracısında hizmet sorumlusu oluşturma

İlk olarak, Azure AD kiracınızda bir hizmet sorumlusu oluşturmanız gerekir. Bu kiracıya Bulut İş Ortağı Portalı'nda kendi izin kümesi atanır. Kodunuz, kişisel kimlik bilgileriniz yerine bu kiracıyı kullanarak API'leri çağırır. Hizmet sorumlusu oluşturmanın tam açıklaması için bkz. Nasıl yapılır: Kaynaklara erişebilen bir Azure AD uygulaması ve hizmet sorumlusu oluşturmak için portalı kullanma.

Hesabınıza hizmet sorumlusu ekleme

Artık kiracınızda hizmet sorumlusunu oluşturduğunuza göre, bunu İş Ortağı Merkezi Portalı hesabınıza kullanıcı olarak ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcı gibi hizmet sorumlusu da portal sahibi veya katkıda bulunanı olabilir. Ayrıntılar için aşağıdaki Sonraki adımlar bölümüne bakın.

Sonraki adımlar

Bkz. Azure AD uygulamalarını yönetme.