Aracılığıyla paylaş


e-Kitap: Power Apps kullanarak uygulamalar geliştirmek için Fusion geliştirme yaklaşımı

kapak resmi.

SÜRÜM v1.0

YAYIMLAYAN

Microsoft Developer Relations ve Power Apps ürün takımları

Microsoft Corporation bölümü

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052-6399

Telif Hakkı © 2021 Microsoft Corporation

Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriğinin hiçbir bölümü, yayımcının yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz ya da aktarılamaz.

Bu kitap "olduğu gibi" sunulmuştur ve yazarın görüş ve düşüncelerini ifade etmektedir. URL ve diğer internet web sitesi başvuruları da dahil olmak üzere bu kitapta ifade edilen görüşler, düşünceler ve bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu belgede geçen bazı örnekler yalnızca sözü edilen ifadeyi desteklemek için sunulmuştur ve hayalidir. Hiçbir gerçek ilişki veya bağlantı amaçlanmamıştır veya bunun amaçlandığı sonucuna varılamaz.

Microsoft ve https://www.microsoft.com adresindeki "Ticari markalar" web sayfasında listelenen ticari markalar, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Diğer tüm markalar ve logolar kendi sahiplerine aittir.

Yazarlar:

Shayne Boyer - Principal Developer Advocate - Microsoft

John Sharp - Principal Technologist - Content Master

Alistair Matthews - Principal Technologist - Content Master

Phil Stollery - Principal Technologist - Content Master

Editörler ve inceleyenler:

Greg Hurlman - Senior Software Engineer - Microsoft

Matt Soucoup - Sr. Developer Advocate - Microsoft

April Dunnam - Sr. Developer Advocate - Microsoft

Ayrıca bkz.

En iyi uygulamalar: Power Apps kullanarak işbirliği yapma ve ortak uygulamalar geliştirme