Azure PowerShell'i AzureRM'den Az modülüne geçirme

AzureRM PowerShell modülünün tüm sürümleri eskidir. Az PowerShell modülü şu anda Azure ile etkileşim kurmak için önerilen PowerShell modülüdür.

Dikkat

Az PowerShell modülleri artık AzureRM PowerShell modüllerinin tüm özelliklerine ve daha fazlasına sahip olduğundan, AzureRM PowerShell modüllerini 29 Şubat 2024'te kullanımdan kaldırmamız gerekir.

Hizmet kesintilerini önlemek için AzureRM PowerShell modüllerini kullanan betiklerinizi 29 Şubat 2024'e kadar Az PowerShell modüllerini kullanacak şekilde güncelleştirin. Betiklerinizi otomatik olarak güncelleştirmek için hızlı başlangıç kılavuzunu izleyin.

Neden yeni bir modül?

En büyük ve en önemli değişiklik, .NET Standard kitaplığını temel alan PowerShell'in kullanıma sunulmasından bu yana platformlar arası bir ürün olmasıdır.

PowerShell dilinin yanı sıra Azure desteğini de tüm platformlara getirmek için çalışıyoruz. Bu konudaki yoğun çalışmalarımız, Azure PowerShell modüllerinin .NET Standard kullanacak ve PowerShell Core ile uyumlu olacak şekilde güncelleştirilmesini gerektiriyordu. Mevcut AzureRM modülü üzerinde çalışıp bu desteği eklemek üzere karmaşık değişiklikler yapmak yerine Az modülü oluşturuldu.

Yeni modül oluşturmak, mühendislerimize cmdlet'lerin ve modüllerin tasarımı ile adlandırmasını tutarlı hale getirme fırsatı da verdi. Artık tüm modüller Az. ön ekiyle başlıyor ve cmdlet'lerin tümünde Verb-AzNoun adlandırma kuralı kullanılıyor. Önceden cmdlet adları daha uzundu ve tutarsızdı.

Modül sayısı da azaltıldı: Aynı hizmetlerle çalışan bazı modüller birleştirildi. Aynı hizmete yönelik yönetim düzlemi ve veri düzlemi cmdlet’leri şimdi tek bir modülde birleştirildi. Bağımlılıkları ve içeri aktarmaları kendileri yönetenler için, bu değişiklik işleri çok daha kolaylaştırır.

Ekibimizi, bu önemli değişiklikleri yaparak Azure'ın PowerShell cmdlet'leriyle kullanılmasını daha önce mümkün olandan çok daha fazla platformda ve hiç olmadığı kadar kolaylaştırmaya yönelik kararlılığını gösterdi.

Az PowerShell’e yükseltme

AzureRM cmdlet'leri için yazılmış betikler otomatik olarak Az ile çalışmayacaktır. Geçişi kolaylaştırmak için AzureRM - Az geçişi araç seti geliştirilmiştir. Yeni bir komut kümesine geçmek hiçbir zaman rahat bir işlem olmamıştır, ama bu makale Az PowerShell modülüne geçişi başlatmanıza yardımcı olacaktır. Az PowerShell modülünün neden oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yeni Azure PowerShell Az modülüne giriş.

Yeni cmdlet adları kolay öğrenilecek şekilde tasarlanmıştır. Cmdlet adlarında AzureRm veya Azure kullanmak yerine Az kullanın. Örneğin, eski New-AzureRMVm cmdlet’i New-AzVm olarak değiştirildi. Ancak, geçiş, yeni cmdlet adlarını tanımaktan daha fazlasıdır. Yeniden adlandırılmış modüller, parametreler ve başka önemli değişiklikler vardır.

AzureRM ile Az arasında hataya neden olan değişikliklerin tam listesini görmek için bkz. AzureRM'den AZ modülüne tüm değişiklikler.

Mevcut betikleri en son AzureRM sürümüyle çalıştığından emin olun

Geçiş adımlarını izlemeden önce sisteminizde hangi AzureRM sürümlerinin yüklü olduğunu belirleyin. Bunu yaptığınızda betiklerin en son sürümde zaten çalıştığından emin olur ve hangi AzureRM sürümlerinin kaldırılması gerektiğini size bildirirsiniz.

Hangi AzureRM sürümlerini yüklediğinizi belirlemek için aşağıdaki örneği çalıştırın:

Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable -All

AzureRM'nin en son kullanıma sunulan sürümü 6.13.2'dir. Sizde bu sürüm yüklü değilse mevcut betiklerinizin Az modülüyle çalışabilmesi için bu makalede ve hataya neden olan değişiklikler listesinde açıklananların ötesinde ek değişikler yapılması gerekebilir.

Betikleriniz AzureRM 6.13.2 ile çalışmıyorsa, bunları AzureRM 5.x'e 6.x geçiş kılavuzuna göre güncelleştirin. AzureRM modülünün önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, her büyük sürüm için geçiş kılavuzları sağlanır.

Bu önerilen seçenek, AzureRM betiklerini Az’ye geçirmek için gereken çabayı en aza indirir.

AzureRM - Az geçişi araç setini yükleme

Install-Module -Name Az.Tools.Migration

Betiklerinizi otomatik olarak dönüştürme

AzureRM - Az geçişi araç setiyle, betiklerinizde değişiklikler yapmadan ve Az PowerShell modülünü yüklemeden önce bu betiklerin nasıl değiştirileceğini belirleyen bir plan oluşturabilirsiniz.

PowerShell betiklerini AzureRM'den Az PowerShell modülüne otomatik olarak geçirme hızlı başlangıcı, PowerShell betiklerinizi AzureRM'den Az PowerShell modülüne otomatik olarak güncelleştirme işleminin tamamında size yol gösterir.

2\. Seçenek: Enable-AzureRmAlias ile uyumluluk modunu kullanma

Yeni söz dizimine güncelleştirirken mevcut betikleri de kullanmanıza yardımcı olmak için Az modülünün bir uyumluluk modu vardır. Enable-AzureRmAlias cmdlet’i, diğer adlar aracılığıyla bir uyumluluk modunu etkinleştirir. Bu mod, Az’ye tam geçiş için çalışırken mevcut betikleri en az değişiklikle kullanmanıza olanak tanır. Varsayılan olarak, Enable-AzureRmAlias yalnızca geçerli PowerShell oturumunun uyumluluk diğer adlarını etkinleştirir. Uyumluluk diğer adlarını PowerShell oturumları arasında kalıcı hale getirmek için Scope parametresini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Enable-AzureRmAlias başvuru belgeleri.

Önemli

Cmdlet adlarının diğer adları olsa da, Az cmdlet'lerinde yeni (veya yeniden adlandırılmış) parametreler veya değiştirilmiş dönüş değerleri olacaktır. Diğer adları etkinleştirmenin geçişle sizin için ilgilenmesini beklemeyin. Betiklerinizin nerede güncelleştirme gerektirdiğini bulmak için, hataya neden olan değişikliklerin tam listesine bakın.

3\. Seçenek: Betiklerinizi Visual Studio Code’da Azure PowerShell uzantısıyla geçirme

Visual Studio Code için Azure PowerShell uzantısını yükleme

VS Code için Azure PowerShell uzantısını yükleyin

Betiklerinizi kendiniz dönüştürme

  1. AzureRM betiğinizi VS Code’da yükleyin
  2. Komut paletini Ctrl+Shift+P açıp Migrate Azure PowerShell script seçeneğini belirleyerek geçişi başlatın
  3. Kaynak sürümü olarak AzureRM seçeneğini belirleyin
  4. Altı çizili her komut veya parametre için önerilen eylemleri izleyin.

Sonraki adımlar