Aracılığıyla paylaş


Get-AzDisk

Yönetilen diskin özelliklerini alır.

Sözdizimi

Get-AzDisk
  [[-ResourceGroupName] <String>]
  [[-DiskName] <String>]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [<CommonParameters>]

Description

Get-AzDisk cmdlet'i Yönetilen diskin özelliklerini alır.

Örnekler

Örnek 1

Get-AzDisk -ResourceGroupName 'ResourceGroup01' -DiskName 'Disk01'

ResourceGroupName : ResourceGroup01
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:26:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup01/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/Disk01
Name        : Disk01
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

Bu komut, 'ResourceGroup01' kaynak grubundaki 'Disk01' adlı diskin özelliklerini alır.

Örnek 2

Get-AzDisk -ResourceGroupName 'ResourceGroup01'

ResourceGroupName : ResourceGroup01
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:26:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup01/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_1
Name        : win1_OsDisk_1
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

ResourceGroupName : ResourceGroup01
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:27:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup01/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_2
Name        : win1_OsDisk_2
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

Bu komut, 'ResourceGroup01' kaynak grubundaki tüm disklerin özelliklerini alır.

Örnek 3

Get-AzDisk

ResourceGroupName : ResourceGroup01
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:26:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup01/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_1
Name        : win1_OsDisk_1
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

ResourceGroupName : ResourceGroup02
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:27:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup02/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_2
Name        : win1_OsDisk_2
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

Bu komut, abonelik altındaki tüm disklerin özelliklerini alır.

Örnek 4

Get-AzDisk -Name win_OsDisk*

ResourceGroupName : ResourceGroup01
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:26:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup01/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_1
Name        : win1_OsDisk_1
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

ResourceGroupName : ResourceGroup02
ManagedBy     :
Sku        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku
Zones       :
TimeCreated    : 6/29/2018 4:27:27 PM
OsType       : Windows
CreationData    : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.CreationData
DiskSizeGB     : 127
EncryptionSettings :
ProvisioningState : Succeeded
DiskIOPSReadWrite : 500
DiskMBpsReadWrite : 100
Id         : /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/ResourceGroup02/providers/Microsoft.Compu
           te/disks/win1_OsDisk_2
Name        : win1_OsDisk_2
Type        : Microsoft.Compute/disks
Location      : westus2
Tags        : {}

Bu komut, win1_OsDisk ile başlayan abonelik adı altındaki tüm disklerin özelliklerini alır.

Parametreler

-DefaultProfile

Azure ile iletişim için kullanılan kimlik bilgileri, hesap, kiracı ve abonelik.

Tür:IAzureContextContainer
Diğer adlar:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Gerekli:False
İşlem hattı girişini kabul et:False
Joker karakterleri kabul et:False

-DiskName

Diskin adını belirtir.

Tür:String
Diğer adlar:Name
Position:1
Default value:None
Gerekli:False
İşlem hattı girişini kabul et:True
Joker karakterleri kabul et:True

-ResourceGroupName

Kaynak grubunun adını belirtir.

Tür:String
Position:0
Default value:None
Gerekli:False
İşlem hattı girişini kabul et:True
Joker karakterleri kabul et:True

Girişler

String

Çıkışlar

PSDisk