Aracılığıyla paylaş


New-AzureADMSRoleAssignment

Azure AD rol ataması oluşturur.

Syntax

New-AzureADMSRoleAssignment
   -RoleDefinitionId <String>
   -PrincipalId <String>
   [-DirectoryScopeId <String>]
   [<CommonParameters>]

Description

New-AzureADMSRoleAssignment cmdlet'i bir Azure Active Directory (Azure AD) rol ataması oluşturur.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> New-AzureADMSRoleAssignment -RoleDefinitionId 62e90356-69f5-4237-9190-012177145e10 -PrincipalId 69584089-b4d1-4055-9c94-320412efd653 -DirectoryScopeId '/'

Bu komut yeni bir rol ataması oluşturur.

Parametreler

-DirectoryScopeId

Rol atamasının kapsamını belirtir.

Tür:String
Position:Named
varsayılan değer:None
Gerekli:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-PrincipalId

Rol atamasının sorumlusunu belirtir.

Tür:String
Position:Named
varsayılan değer:None
Gerekli:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-RoleDefinitionId

Rol ataması için rol tanımını belirtir.

Tür:String
Position:Named
varsayılan değer:None
Gerekli:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Çıkışlar

Microsoft.Open.MSGraph.Model.DirectoryRoleAssignment

Notlar

Microsoft Graph PowerShell'e New-AzureADMSRoleAssignment geçiş kılavuzuna bakın.