Aracılığıyla paylaş


New-Guid

GUID oluşturur.

Syntax

New-Guid []

Description

New-Guid Cmdlet rastgele bir genel benzersiz tanımlayıcı (GUID) oluşturur. Betikte benzersiz bir kimlik gerekiyorsa, gerektiğinde bir GUID oluşturabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1: Yeni GUID oluşturma

New-Guid

Bu komut rastgele bir GUID oluşturur. Alternatif olarak, bu cmdlet'in çıkışını bir betikte başka bir yerde kullanmak üzere bir değişkende depolayabilirsiniz.

Çıkışlar

Guid

Bu cmdlet bir GUID döndürür.

Notlar

Cmdlet bir Sürüm 4 Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı (UUID) oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz . System.Guid.NewGuid.