MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

Power BI kapasitelerini yönetmek ve bunlarla etkileşim kurmak için PowerShell cmdlet'leri.

MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

Get-PowerBICapacity

Returns a list of Power BI capacities.