Aracılığıyla paylaş


Get-PowerBICapacity

Power BI kapasitelerinin listesini döndürür.

Syntax

Get-PowerBICapacity
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   [-ShowEncryptionKey]
   [<CommonParameters>]

Description

Belirtilen kapsamla eşleşen Power BI kapasitelerinin listesini alır.

Bu komutu çalıştırmadan önce Connect-PowerBIServiceAccount kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> Get-PowerBICapacity -Scope Organization -ShowEncryptionKey

Parametreler

-Scope

Çağrının kapsamını gösterir. Tek tek yalnızca çağırana atanan kapasiteleri döndürür; Kuruluş bir kiracı içindeki tüm kapasiteleri döndürür (başlatmak için yönetici olmalıdır). Bireysel varsayılan değerdir.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ShowEncryptionKey

Şifreleme anahtarı ayrıntılarını gösterin.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

None

Çıkışlar

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Capacities.Capacity, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]